צפייה ושליטה מחדר ישיבות
 (תמונות תת-גלריה #0)  (תמונות תת-גלריה #1)  (תמונות תת-גלריה #2)  (תמונות תת-גלריה #3)  (תמונות תת-גלריה #4)  (תמונות תת-גלריה #5)

צפייה במצלמות

צפייה ושליטה במצלמות אבטחה במטה החברה.
זו דוגמא מצויינת לשליטת מנהלים ואף הצגת התנהלות בפני דירקטוריון
ו/ או הצגת החברה בפני לקוחות עסקיים.
במקרה זה, מותקנת מצלמת רשת אחת בכל סניף,
המצלמות ממספר סניפים שונים מוקלטות ונצפות במרוכז במשרד מטה החברה.