שימושים עיקריים במערכות כריזה
 כריזת חירום:
על פי דרישות התקן 1220-3 של שרותי הכבאות ומשטרת ישראל, חובה להתקין מערכת כריזה ייעודית לכריזות חירום בכל מבנה ציבורי. מערכת הכריזה מגובה במצברים המגבים במקרה של הפסקת חשמל. לפי הוראות החוק, פיזור רמקולים חייב להיעשות באופן שכל אדם הנמצא בשטח אותו מגבירים,  ישמע באופן ברור את הנחיות הכריזה.
 
שידור מוזיקה
אפשרויות שונות של חיבור נגן, רדיו והפעלת מוזיקה לפי לוח זמנים.
 
כריזה:
כריזה מאפשרת העברת מסרים לאדם או קבוצה במבנה או בשטח פתוח.
אפשרויות כריזה הנן מתקדמות ובזכות פתרונות תקשורת, ניתן לכרוז מכל מקום בעולם.
אפליקציות לכריזה:
1.מיקרופון
2. דרך שלוחה במרכזייה.
3. דרך טלפון נייד ואפילו דרך מחשב מכל מקום בעולם.
 
משתמשים עיקריים:
 
  • מבני  ציבור - משרדי קבלת קהל -  כריזת חירום, מוזיקת רקע, כריזת תורים
  • בתי ספר - כריזת חירום, מוזיקה בהפסקות, צלצולים, הודעות
  • גני אירועים - כריזת חירום לצורך פינוי בעת מצוקה, מוזיקת רקע בגני אירועים
  • מחסנים ומפעלים - כריזת הודעות לעובדים, מוזיקת רקע עלולה להישמע לא טוב בשל אופי אקוסטי של                          מבנה בטון גבוה
  •  אולמות ייצור - כריזת הודעות לעובדים, מוזיקת רקע